Oracle Database 11g lập kỷ lục thế giới mới

Thảo luận trong 'Thảo luận công nghệ' bắt đầu bởi anhemoi, 18/1/12.

  1. anhemoi

    anhemoi New Member

    <strong><span> Ngày 04/04/2011, Oracle đã công bố kỷ lục thế giới mới theo chuẩn đánh giá TPC-H 3TB trên máy chủ không ghép nhóm, thể hiện khả năng mở rộng tối ưu của cơ sở dữ liệu Oracle® Database 11g Phiên bản 2 chạy trên máy chủ doanh nghiệp Oracle’s SPARC Enterprise M9000. </span> </strong><br /> <DIV style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT></DIV><P style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" align=center><FONT size=2 face=Arial></FONT></P><P style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" align=justify><FONT size=2 face=Arial><BR><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 align=left><TBODY><TR><TD><FONT color=#000080 size=1 face=Verdana><IMG border=0 alt=itGate-Apr19_Maychu-Oracle-SPARC-Enterprise-M9000.jpg src="http://itgate.com.vn/pictures/web/iNGA/2011/SG12/itGate-Apr19_Maychu-Oracle-SPARC-Enterprise-M9000.jpg" width=264 height=257>&nbsp; <BR>Hiện Viettel có hơn 17.000 trạm 3G.<BR></FONT></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- DESCRIPTION --><!-- <b><i>(VnMedia)</i></b> - Theo các chuyên gia viễn thông, từ đầu tháng tư này, doanh nghiệp di động đã “lái” thị trường phát triển theo một hướng mới, bên cạnh đua khuyến mại, giờ, các nhà mạng còn chăm ra các gói cước chuyên biệt, cực hấp dẫn. --><!-- END DESCRIPTION --><!-- BODY --></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Chạy trên một máy chủ doanh nghiệp&nbsp; </FONT><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" href="http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/031587.htm"><FONT size=2 face=Arial>Oracle’s SPARC Enterprise M9000</FONT></A><FONT size=2 face=Arial>, được trang bị 64 bộ xử lý SPARC64 VII+ 3.0 GHz, và tủ lưu trữ Sun Storage 6180, cơ sở dữ liệu&nbsp; </FONT><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" href="http://www.oracle.com/us/products/database/index.htm"><FONT size=2><FONT face=Arial>Oracle® Database 11<SPAN style="FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt">g</SPAN></FONT></FONT></A><FONT size=2 face=Arial> Phiên bản 2 cùng với hệ điều hành </FONT><A style="FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt" href="http://www.oracle.com/solaris"><FONT size=2 face=Arial>Oracle Solaris</FONT></A><FONT size=2 face=Arial> đạt được một kỷ lục thế giới theo chuẩn đánh giá TPC-H 3 TB không ghép nhóm (non-clustered) là 386,478 QphH@3000GB. <BR></FONT><FONT size=2 face=Arial><BR>Kết quả này minh chứng rằng cơ sở dữ liệu Oracle Database 11<SPAN style="FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times New Roman; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12pt">g</SPAN> Phiên bản 2 chạy trên máy chủ doanh nghiệp SPARC Enterprise M9000 nhanh hơn tới 2,4 lần so với hệ thống IBM Power 595(3) và tải toàn bộ cơ sở dữ liệu trong thời gian nhanh hơn tới 3,3 lần so với các hệ thống trước đây trong khi vẫn duy trì được cấp độ cao nhất về bảo vệ dữ liệu với mức chi phí/giao dịch thấp hơn.<BR></FONT><FONT size=2 face=Arial><BR>Chuẩn đánh giá này nhấn mạnh năng lực của các máy chủ SPARC Enterprise M-series trong việc cung cấp khả năng mở rộng gần như tuyến tính và năng lực xử lý các cơ sở dữ liệu ngày càng lớn được đòi hỏi trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định và kho dữ liệu. Cả IBM và HP đều không đạt được cấp độ hiệu năng như vậy trong thể loại 3TB trên một hệ thống duy nhất, và điều đó cũng nêu bật hơn nữa các năng lực đảm bảo hiệu năng của các hệ thống SPARC được trang bị nhiều bộ xử lý trong những môi trường ứng dụng doanh nghiệp có đòi hỏi khắt khe nhất. </FONT></P> </span>