03/08/2011 : Hết tiền có bao nhiêu bán hết - chỉ có sim đẹp trả trước Trả

Thảo luận trong 'Mobile' bắt đầu bởi Yêusim.vn, 5/8/11.

 1. Yêusim.vn

  Yêusim.vn New Member

  0984.58.0440===0977.004.112
  0989.242.070=== 0986.540.545
  0979.222.150===0984.633.551
  0987.885.112 ===0977.16.46.16
  0975.235.935===0979.004.811
  0984.200.811===0982.54321.2
  0984.207.807 ===0989.235.369
  0989.20.27.20 ===0975.202.161
  0984.645.654 ===0985.460.064
  0982.966.551 ===0984.220.772
  0984.207.369 ===0984.660.223
  0979.224.112 ===0984.104.604
  0984.221.775 ===0984.209.369 0904.270.777=== 0988.063.000
  0972.440.012 ===0979.27.20.21
  0982.40.45.44 ===0972.444.195
  *Vài em Mobi trả trước,nguyên KIT,chưa kick,kick lúc nào hưởng khuyến mại lúc đó.
  0936.57.4114 === 0904.002.660
  0904.006.221===0904.008.220
  0904.009.822===0904.459.259
  090.441.0357
  0904.339.003===0904.266.002
  0904.233.005 ===0902.077.336
  0904.448.110===0904.011.772
  0904.006.233===0904.004.522
  0902.080.663===0902.050.663
  0906.105.696===0904.475.696
  * Vài số tam hoa Vina nguyên KIT trả trước :
  01297.545.666===01242.535.666
  01243.595.666===01297.551.666
  01297.554.999===01297.550.888
  01243.595.888===01243.595.999
  01297.543.999===01297.543.888
  01243.597.999===01243.593.999
  01243.596.999===01243.598.999
  01243.591.999===01243.592.999
  01243.590.999===01297.582.888
  ***************************************
  0972.544.661=== 0985.46.3223
  0984.226.443=== 0972.162.102
  0985.022.663=== 0984.009.773
  098.227.3030 ===0989.57.1551
  0989.57.2552=== 0974.69.3773
  0989.57.2112=== 0989.57.1221
  0985.34.1331=== 0985.48.0220
  0985.31.7337=== 0976.85.0044
  0976.24.1331=== 0972.31.3553
  0975.222.130=== 0975.222.180
  0983.213.996===098.3939.135
  0976.681.281=== 0984.21.2204
  097.626.1551=== 0986.095.389
  0